Twitter           Issuu
Spójność społeczna a rozwój regionalny w PE

Spójność społeczna i rozwój regionalny były kolejnymi zagadnieniami poruszanymi w ramach drugiego panelu Wspólnego Spotkania Parlamentarnego w Brukseli. – Na początku października Komisja (przyp. red. Europejska) przedłożyła odpowiedni pakiet propozycji dotyczących przyszłej polityki spójności. Postanowiliśmy, że do końca tego roku uzgodnimy nasze stanowiska i będziemy mieć wspólny pakiet ustawodawczy dotyczący przyszłej polityki spójności - rozpoczęła Constance Krehl, członek Parlamentu Europejskiego.

Jak dodała, propozycje Komisji Europejskiej wskazują jak będą wyglądały wyzwania w polityce socjalnej po 2014 roku. Posłanka Krehl zaznaczyła, że wszystkie regiony w Unii Europejskiej będą mogły uczestniczyć w przyszłej polityce spójności, a procedowanie dotyczące funduszy będzie uproszczone. Podkreśliła, że nowa polityka spójności to jeden z najważniejszych instrumentów Unii Europejskiej w osiągnięciu celów Strategii 2020. – Jest rzeczą konieczną znalezienie równowagi pomiędzy z jednej strony ukierunkowaniem na Strategię 2020, a z drugiej strony uwzględnieniem interesów regionów. W regionach trzeba elastycznie przyjąć priorytety w zależności od tego, jakie są rzeczywiste potrzeby – mówiła. Zwróciła uwagę na propozycję wprowadzenia dodatkowego kryterium przyznawania pomocy uwzględniające trudną sytuację gospodarczą.

Podczas debaty uczestnicy spotkania dyskutowali o roli polityki spójności. Zwracano uwagę na to, że jest to jedna z najważniejszych polityk, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego oraz jest efektywną odpowiedzią na wyzwania rozwojowe UE. Poruszono też kwestię problemu nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, nabierającego znaczenia w sytuacji starzenia się ludności i istotnego do osiągnięcia celu, jakim jest pozostawanie na rynku pracy ludzi starszych. Podkreślono wagę edukacji przystosowanej do potrzeb seniorów, by mogli oni konkurować na zmieniającym się rynku pracy.

W czasie dyskusji przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przedstawiła działania PE w zakresie polityki spójności. – (…) w Parlamencie Europejskim mamy teraz większe uprawnienia jeśli chodzi o współdecydowanie z Radą na temat przyszłości polityki spójnościowej. (…) Parlament przyjął cały szereg decyzji za pośrednictwem przyjętych sprawozdań na temat perspektyw finansowych - powiedziała Danuta Hubner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Jak mówiła, priorytetem jest doprowadzenie do końca prac nad nowymi ramami  regulacyjnymi do końca przyszłego roku. Parlamentarzyści europejscy powinni, kierując się perspektywą długoterminową, wpływać na stanowiska rządów krajów, które reprezentują. – Potrzebny nam jest konkretny, porządny budżet europejski, który pozwoli nam na inwestowanie w różne aspekty przyszłego wzrostu (…) My w chwili obecnej jesteśmy zaangażowani w zmiany w ogólnym rozporządzeniu, zmieniamy je tak, aby te kraje, które najbardziej dotknięte są kryzysem mogły lepiej wykorzystać fundusze spójnościowe – dodała współprzewodnicząca dzisiejszej konferencji. Do zmian tych zaliczyła: zwiększenie poziomu współfinansowania, kwestia instrumentów inżynierii finansowej oraz instrumentu podziału ryzyka.

Konferencję podsumowała sprawozdawczyni panelu drugiego Constance Krehl zaznaczając, że niezbędny do wzmocnienia polityki spójności jest wzrost gospodarczy co najmniej na poziomie 5 proc. budżetu Unii Europejskiej. Przekonywała, że opłaca się inwestować w europejską politykę spójności, a istotą jest znalezienie równowagi miedzy tymi regionami, które otrzymują środki, a państwami członkowskimi, które finansują tę pomoc. Do priorytetów polityki spójności zaliczyła: odpowiednie wykorzystanie technologii komunikacyjnych, również przez ludzi starszych, infrastrukturę drogową, która musi być dostosowana do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, strategię rozwoju urbanistycznego, polityka opieki zdrowotnej, dodatkowa infrastruktura szkoleniowa dla osób starszych.

Źródło: sejm.gov.pl

 

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk