Twitter           Issuu
O gospodarczych i budżetowych skutkach zmian demograficznych w Brukseli

Senator Edmund Wittbrodt oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Elizabeth Schroedter poprowadzili pierwszy panel w ramach Wspólnego Spotkania Parlamentarnego. Tematem debaty były następstwa gospodarcze i socjalne zmian demograficznych. Sprawozdawcą panelu był poseł na Sejm Andrzej Czerwiński.

W debacie udział wzięli posłowie parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego. Wobec problemu starzejącego się społeczeństwa europejskiego większość z nich opowiedziała się za koniecznością wprowadzenia zmian w systemach emerytalnych m.in. poprzez podnoszenie wieku emerytalnego. Mówiono o konieczności wprowadzenia zmian, które pobudzą przyrost naturalny ludności np. wsparciu dla kobiet powracających na rynek pracy czy tzw. polityce prorodzinnej.

W debacie poruszono także zagadnienie migracji. Według uczestników dyskusji migracja powinna częściowo pozytywnie wpłynąć na ustabilizowanie sytuacji na rynku pracy. Wielu parlamentarzystów podkreślało istnienie w Unii Europejskiej regionów, które mają większe zapotrzebowanie na pracowników. Takie zjawisko – ich zdaniem – może świadczyć o niskiej mobilności społecznej.

Ponadto w dyskusji pojawiły się głosy dotyczące problemów edukacyjnych. Przedstawiciele niektórych krajów członkowskich zwrócili uwagę na to, że Europa kształci zbyt mało ludzi w zakresie nauk ścisłych i technicznych – w efekcie odczuwalny jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie zauważono, że niezwykle ważne jest tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie kapitałowe dla młodych oraz ułatwienia, które pozwolą ludziom starszym pozostać dłużej na rynku pracy.  pracy ludziom starszym i zadbanie o to, aby pozostawali oni na rynku pracy dłużej.

Podsumowując dyskusję poseł Andrzej Czerwiński zaznaczył konieczność wprowadzenia natychmiastowych działań na poziomach krajowych z uwzględnieniem koordynacji europejskiej w tym zakresie. – To rozwój gospodarczy tworzy nowe miejsca pracy, hamuje bezrobocie i zachęca młodych ludzi do wcześniejszego wejścia na rynek pracy – powiedział poseł Andrzej Czerwiński. Jego zdaniem ważną rolę w walce z omawianymi w trakcie panelu problemami powinno odegrać komunikowanie się ze społeczeństwem oraz informowanie obywateli.

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk