Twitter           Issuu
Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego

http://www.piotrzgorzelski.pl/images/stories/25l/g.jpgW dniach 26 - 27 lutego 2015 r. Dyrektorzy i Naczelnicy Wydziałów Edukacji Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego spotkali się na Konwencie i rozmawiali o zadaniach organów prowadzących. Spotkanie odbyło się na gościnnej Ziemi Płockiej w Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowym „Żawakol” w Gąbinie w dniach 26 - 27 lutego 2015 r.

Konwent pod przewodnictwem Dyrektora Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzaty Struzik zgromadził wielu znamienitych gości i prelegentów: Marka Wójcika Wiceministra Administracji i Cyfryzacji, Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, Wicestarosę Iwonę Sierocką, Skarbnika Powiatu Marię Jakubowską oraz p.o. Mazowieckiego Kuratora Oświaty Katarzynę Góralską.
 
Dwudniowe spotkanie wypełnione było cyklem szkoleń i wykładów, a najważniejsze zagadnienia, które omówione zostały podczas konwentu to:
• Finansowanie  szkolnictwa zawodowego ze środków Unii Europejskiej - Piotr Bartosiak Naczelnik Wydziału Inicjatyw Europejskich  w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN,
• Możliwości dofinansowania szkolnictwa zawodowego ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014 – 2020 – Aneta Uchwał Kierownik Oddziału w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
• Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej związane z regulacjami dotyczącymi realizacji przez JST zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – Marianna Borowska Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, Krzysztof Faliński Naczelnik Zespołu do Spraw Oświaty,
• Przyznawanie i rozliczanie dotacji do szkół i placówek niepublicznych, zasady finansowania oświaty – Jerzy Jakubczuk Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz MEN,• Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na rok 2015 – Czesława Kunkiewicz–Waligóra Naczelnik Wydziału Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego MEN.

Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego Konwent Naczelników i Dyrektorów Wydziałów Oświaty Starostw Powiatowych Województwa Mazowieckiego
 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk