Twitter           Issuu
Ludzka krew...

Szanowny Panie Ministrze,

 

Ludzka krew - to najcenniejszy lek, wykorzystywany do ratowania życia. Pozyskanie krwi nie jest możliwe bez pomocy i ofiarności dawców, którzy dzielą się nią z osobami, najbardziej jej potrzebującymi. W mediach ciągle słyszymy apele i prośby, zachęcające potencjalnych dawców do oddawania krwi w związku z jej ciągłymi niedoborami. Jednocześnie planuje się dalsze likwidacje istniejących placówek. W województwie mazowieckim obecnie funkcjonuje tylko 12 punktów. W 2012 roku zamknięto 5 punktów krwiodawstwa, a obecnie planuje się kolejne zamknięcia. W tym roku podjęto decyzję o likwidacji Oddziału Terenowego nr 40 w Sierpcu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

W tej sytuacji, na północno - zachodnim Mazowszu pozostanie jedynie jedna stacja – w Płocku (placówki w Gostyninie i Żurominie zamknięto w poprzednich latach). Już teraz w województwie Mazowieckim jedna stacja przypada na 350 tys. mieszkańców (trzecie miejsce po Województwie Dolnośląskim i Podkarpackim). Po zamknięciu kolejnych 2 placówek jedna stacja będzie przypadać na 400 tys. mieszkańców. Dla porównania w województwach: Podlaskim jedna stacja przypada na 224 tys. osób, Wielkopolskim – 190 tys., a Śląskim 133 tys.

Tak sporadyczne rozmieszczenie stacji, niechybnie spowoduje obniżenie się ilości donacji. Proponowane w zamian punkty mobilne – krwiobusy, które odwiedzałyby miasta raz lub dwa razy w miesiącu, w żadnym wypadku nie będą alternatywą dla dawców. Takie rozwiązanie uniemożliwi dawcom oddawanie krwi w terminach, które są dla dawców najbardziej dogodne oraz znacząco obniży standard obsługi osób. Taka sytuacja bez wątpienia przyczyni się do pogorszenia nastrojów wśród dawców na zasadzie, że skoro likwidowane są stacje, to ich dar krwi najwidoczniej nie jest społecznie potrzebny. Dawcy informują, iż po zamknięciu punktu zakończą oddawanie krwi.

W obecnej chwili już odnotowuje się drastyczne braki krwi prowadzące do odraczania planowanych operacji i ratujących życie ludzkie. Powstały deficyt krwi dyrekcja szpitali próbuje wyrównać zakupem krwi z innych Centrów Krwiodawstwa. Sytuacja w bankach krwi, prowadzonych w szpitalach po likwidacji punktów krwiodawstwa, jest krytyczna. Odnotowuje się braki we wszystkich grupach krwi.

         Nie można tu mówić o kosztach. Przykład niegospodarności stanowi chociażby stacja w Ciechanowie. Najpierw zawieszona została działalność oddziału w związku z remontem, w zamian zaproponowano oddawanie krwi w ambulansie podstawianym co drugi dzień. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie oddziału, a po trzech dniach punkt został zamknięty przez sanepid, gdyż nie spełniał wymagań. Do chwili obecnej oddział nie pracuje, za wszystkie świadczenia trzeba płacić, a jednocześnie z Warszawy musi przyjeżdżać ambulans. W wyniku takiego działania ilość pobieranych jednostek krwi jest znacznie mniejsza, przy jednocześnie znacznie zwiększonych kosztach.

      Nawiązując do efektywności działania osób zarządzających z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - zamyka się placówki w terenie i zwalnia pracowników wykwalifikowanych, natomiast w Warszawie przyjmuje się osoby nowe, które trzeba przeszkolić, a także zatrzymuje się osoby w wieku emerytalnym, blokujące etaty dla innych.

     Oddział terenowy w Sierpcu charakteryzuje się dużą powszechnością, jak również dostępnością do specjalistycznego zaplecza. Posiada on długoletnią tradycję i osiągnięcia w tej dziedzinie.

       Mam nadzieję, że Pan Minister przeanalizuje fakty, które przemawiają za pozostawieniem Oddziału Terenowego w Sierpcu i umożliwi dalsze funkcjonowanie tego punktu w niezmienionym stanie. 

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Dziękuję za zaufanie

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP w Płocku

2 kwietnia 2015 r. kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas gościł w Płocku. Poza wywiadami w...

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP

Apel do Samorządowców Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za...

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL

Wyjazdowe posiedzenia Zarządów Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Płockim, są już tradycją. Podczas takich...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Płockiego

Dziś, 26 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się wyjazdowe...

Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk