Twitter           Issuu
PSL: niech samorządy zadłużają się bardziej

http://www.piotrzgorzelski.pl/images/stories/100/1155.jpgLudowcy przygotowali projekt noweli ustawy o finansach publicznych pozwalającej samorządom na zwiększenie poziomu dopuszczalnego zadłużenia.

Według ludowców są to rozwiązania umożliwiające samorządom zwiększenie możliwości prowadzenia lokalnych inwestycji. Limity zadłużenia, które nakłada obecnie obowiązująca ustawa, nie pozwalają – zdaniem PSL – w pełni korzystać z możliwości absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Propozycja PSL zmierza do zagwarantowania, aby limity były ustalone w sposób racjonalny, dokonując wzajemnego wyważenia takich wartości, jak bezpieczeństwo finansowe i zdolność do inwestowania w przedsięwzięcia rozwojowe.

– Proponujemy, by samorządy mogły spokojniej patrzeć w przyszłość i planować przedsięwzięcia związane z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-20 – powiedział w czwartek, cytowany przez PAP, Piotr Zgorzelski (PSL), szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego. – To bardzo ważny, oczekiwany przez samorządy projekt – dodał.

Zmiany w projekcie PSL dotyczą czterech grup zagadnień. Są to kolejno:
1. Poprawa racjonalności wzoru służącego do wyznaczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego:
a. wyłączenie z licznika wzoru wydatków bieżących poniesionych w związku z wypłatą odsetek, dyskonta i ewentualnej spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji;
b. uzależnienie wskaźnika od wartości dochodów własnych, nie zaś dochodów ogółem;
c. urealnienie możliwości zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów konsolidacyjnych i emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

2. Powiązanie progu wydatków z wydatkami kwalifikowalnymi – stanowiące w szczególności podstawę do wyliczania wkładu unijnego.

3. Zmiany umożliwiające sfinansowanie inwestycji niezbędnych z punktu widzenia danej wspólnoty samorządowej. Proponuje się wyłączenie spod ograniczenia przewidzianego w art. 243 ust. 1 wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych na potrzeby realizacji inwestycji, która:
a. jest niezbędna do dostosowania istniejącej infrastruktury do standardów określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
b. jest współfinansowana ze środków zewnętrznych (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych) w wysokości nie mniejszej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych, jeżeli inwestycja taka:
– służy realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski;
– służy poprawie dostępności komunikacyjnej danego terenu.

4. Poprawa zdolności jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji środków unijnych w nowym okresie budżetowania Unii Europejskiej. Proponuje się obniżenie progu współfinansowania powodującego wyłączenie zaciągniętych zobowiązań z limitu zadłużenia z obecnych 60 proc. na 30 proc. Przeciętny poziom dotychczasowego współfinansowania projektów ze środków unijnych wynosił bowiem 55,4 proc.

Piotr Zgorzeleski powiedział PAP, że na zmienionych przepisach najbardziej skorzystałyby finansowo powiaty i miasta na prawach powiatu, a w dalszej kolejności gminy. Według posła, jeśli projekt wejdzie w życie, samorządy będą mogły zadłużać się średnio od 3 do 5 punktów procentowych więcej.

źródło: wspolnota.org.pl

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Dziękuję za zaufanie

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP w Płocku

2 kwietnia 2015 r. kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas gościł w Płocku. Poza wywiadami w...

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP

Apel do Samorządowców Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za...

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL

Wyjazdowe posiedzenia Zarządów Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Płockim, są już tradycją. Podczas takich...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Płockiego

Dziś, 26 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się wyjazdowe...

Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk